• فراخوان برای حراجی بزرگ گالری آپادانا
  • 27 January, 2012 , 5:34 pm
  • گالری آپادانا در نظر دارد تا حراجی بزرگی را در نیمه اسفند ماه برگزار نماید، بدین منظور از هنرمندان گرانقدر دعوت بعمل می آید از ۱ تا ۳ اثر خود را حداکثر تا تاریخ ۱ اسفند ماه به گالری آپادانا تحویل دهند. گالری آثار رسبده را تا ۷ اسفند ماه ارزشیابی نموده و آثار منتحب در حراجی بزرگ به نمابش درخواهند آمد.

   شاخه های هنری برای حضور در حراجی عبارتند از نقاشی، مجسمه، عکس، نگارگری

    

    • پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
     تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *
    • *
    • *
    • *