• نمایشگاه نقاشی، ژیلا منانی و آمنه بدرالسماء
  • ۱۶ بهمن ۱۳۸۸ لغایت ۲۸ بهمن ۱۳۸۸