• نمایشگاه آثار گروه هنری سنگ
  • ۲۵ دی ۱۳۹۴ لغایت ۳۰ دی ۱۳۹۴