• نمایشگاه نقاشی، ناصر نورمحمدزاده
  • ۲۷ آذر ۱۳۸۸ لغایت ۰۹ دی ۱۳۸۸