• نمایشگاه میکس‌مدیا – مداکسیا میرزایانس
  • ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ لغایت ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵