• نمایشگاه آثار احسان روح‌الامین
  • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ لغایت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
  • ehsan-rooholamin-poster