• نمایشگاه نقاشی، بهمن نیکو
  • ۲۹ آبان ۱۳۸۸ لغایت ۱۱ آذر ۱۳۸۸