• پرستو اسکندری
 • پرستو اسكندري متولد١٣٦١ تهران

  مدرك تحصيلي : كارشناسي انفورماتيك

  ١٣٨٥ نمايشگاه گروهي سرآغاز ( نقش خانه سوره)

  ارديبهشت ١٣٩٠نمايشگاه انفرادي گالري آپادانا

  خرداد ١٣٩٠     نمايشگاه گروهي موزه معاصر اصفهان

  بهمن. ١٣٩٠     نمايشگاه گروهي گالري تكش

  بهمن  ١٣٩٢     نمايشگاه انفرادي گالري آپادانا

  اسفند ١٣٩٣    نمايشگاه گروهي تابلوهاي كوچك تهران

  بهمن  ١٣٩٤    نمايشگاه گروهي طراحي هنرمندان معاصر اصفهان

  فروردين ١٣٩٥  نمايشگاه گروهي آيين گذار سانفرانسيسكو

  ارديبهشت ١٣٩٥ بصورت همزمان شركت در نمايشگاه گروهي چهارباغ موزه معاصر اصفهان