• نوژان حیدری
  • نوژان حیدری متولد 68/5/18 در شهرستان میناب.
    لیسانس مهندسی پزشگی و فوق لیسانس برق کنترل.
    عضو اضلی کانون عکاسان اصفهان.