• ناصر نورمحمدزاده
  • ناصر نور محمد زاده متولد ۱۳۳۲ تبریز

    فعالیت جدی در زمینه طراحی فرش و نقاشی از ۲۵ سالگی. شاگرد مرحوم استاد رسام عرب زاده و همکاری با آن استاد به مدت ۵ سال. آثار نورمحمد زاده که در زمره آبرنگ سازان توانمند کشورمان به حساب می آید تا کنون در ۱۰۰ نمایشگاه انفرادی و گروهی در داخل و خارج از کشور حضور موفق داشته است که اولین آنها در سال ۱۳۷۵ برگزار شد.

    او در حال حاضر به خلق تابلوهای آبرنگ و به تعلیم نقاشی اشتغال دارد.