• نرگس شفیعی
 • نرگس شفیعی

  کاردانی گرافیک

  کارشناسی نقاشی

  کارشناسی ارشد نقاشی

  نمایشگاه انفرادی نقاشی،نگارخانه سایه اصفهان،1388

  نمایشگاه انفرادی نقاشی،خانه هنرمندان ایران،تهران.1390

  نمایشگاه انفرادی نقاشی ،خانه هنرمندان اصفهان،اصفهان،1393

  نمایشگاه انفرادی با عنوان ا که هومو(برداشت اول)،گالری آپادانا،اصفهان،1394

  ——————————————————————-

  نمایشگاه گروهی هنرجویان هنرستان آمنه اهواز،بهمن 1382

  نمایشگاه گروهی چاپ ،کتابخانه مرکزی ،اصفهان،1386

  نمایشگاه گروهی نقاشی ،کتابخانه مرکزی اصفهان،1389

  نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان “دوری”،نگارخانه کوثر،اصفهان،1389

  شرکت در  نخستین نمایشگاه نقاشی اساتید،دانشجویان و دانش آموختگان هنر استان خوزستان،موزه هنرهای معاصر اهواز،1390

  شرکت در همایش  کارگاهی با عنوان امام خمینی(ره) و برگزیده شدن اثر.تهران1390

  شرکت در هشتمین  دوسالانه ی ملی نقاشی ایران و گواهی تقدیر.تهران.1390

  شرکت در دومین دوسالانه نقاشی معاصر خوزستان،موزه هنرهای معاصر اهواز،1390

  شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشان اصفهان.حوزه هنری سوره  اصفهان.1390

  شرکت در نمایشگاه گروهی آثار هنرمندان معاصر به نفع کودکان مبتلا به سرطان،گالری تکش،اصفهان،بهمن 1390

  شرکت در نمایشگاه وحراج تابلوهای کوچک،گالری آریا،تهران، بهمن1390

   شرکت در دومین نمایشگاه فروش آثار هنری خوزستان ،موزه هنر های معاصر اهواز،بهار1391

  نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان “کنش بیان خلاقیت” ،تهران،گالری ماه مهر،آبان1391

  شرکت در نمایشگاه وحراج تابلوهای کوچک،گالری آریا،تهران، بهمن1391

  شرکت در نمایشگاه گروهی با عنوان ” من و دیگری”،موزه هنرهای معاصر اصفهان،بهمن 1392

  شرکت در نمایشگاه گروهی آثار هنرمندان اصفهان،گالری آپادانا،اصفهان،1394

  شرکت در نمایشگاه گروهی با عنوان ” پیشگفتار”،گالری اکنون،اصفهان،1393

  شرکت در نمایشگاه وحراج تابلوهای کوچک،گالری آریا،تهران، 1394

  شرکت در دومین نمایشگاه هنرهای تجسمی ورسوس(مجسمه)،تهران،1394