• محسن درخشان
 • تحصیل در رشته گرافیک نیمه تمام در ایران

  طراحی آزاد Bellad Artes مادرید اسپانیا

  لیسانس نقاشی (OCAB) تورنتو کانادا

  فوق لیسانس بورسیه فلورانس ایتالیا

  مرمت سفال، نقاشی، سرامیک آمریکا

  ۲۰ نمایشگاه خارجس و بیش از ۳۰ نمایشگاه داخلی

  دارای اثر خریداری شده توسط شهرداری یورک تورنتو

  دارای اثر خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی تورنتو (شهر اسکاربورد)

  دارای اثر خریداری شده توسط موزه هنرهای معاصر اصفهان

  مدرس دانشگاه پردیس، مرمت

  سه سال تدریس در دانشگاه نقش سیلک، با مدیریت خانم الهام ایزدی

  و در حال حاضر آموزشگاه خصوصی نقاشی