• لیلا اصفهانی‌زاده
 • لیلا اصفهانی زاده
  1361-اصفهان
  شروع نقاشی از سال 1379 نزد علی قطبی تا کنون
  فارغ التحصیل رشته روانشناسی
  نمایشگاه انفرادی نگارخانه کوثر 1392
  نمایشگاه انفرادی خانه هنرمندان1390
  نمایشگاه گروهی نقش خانه حوزه هنری 1386
  نمایشگاه گروهی صد اثر صد هنرمند گالری گلستان-تهران1392
  نمایشگاه گروهی صد اثر صد هنرمند گالری گلستان-تهران1394
  نمایشگاه گروهی چون نسیم بر تن درخت گالری حنا-تهران 1393
  نفر اول در رشته نقاشی در کارگاه نقاشی و کاریکاتور خانه کاریکاتور اصفهان1393
  نفر اول در رشته نقاشی در کارگاه نقاشی و کاریکاتور خانه کاریکاتور اصفهان1394

  شرکت در نمایشگاه نقاشی بانوان اصفهان 1392
  شرکت در اکسپو گالری آپادانا 1392
  شرکت در اکسپو گالری اپادانا 1390
  شرکت در نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر اصفهان نقش خانه حوزه هنری1389
  برگزیده جشنواره ترنج در سال 1389
  مدرس نقاشی کودکان حوزه هنری از سال 1386تا1389
  مدرس نقاشی و طراحی آموزشگاه هنرهای تجسمی طرحواره از سال85
  نمایشگاه گروهی گالری آرت ریگاردس فرانسه ۲۰۱۵