• حسین تحویلیان
 • حسين تحويليان

  کارشناس ارشد نقاشی، مدرس دانشگاه فرهنگیان

  9 نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیش از 45 نمایشگاه گروهی در اصفهان ، تهران، بحرین، روسیه

  هزار و سیصد و هفتاد وسه نمايشگاه نقاشي در گالري شاجانيان، اصفهان

  هزار و سیصد و هفتاد و هفت نمايشگاه نقاشي در نگار خانه كوثر اصفهان

  هزار و سیصد و هفتاد و هفت انتخاب از سوي نقاشان اصفهان به عنوان عضو

  هيات موسس انجمن نقاشان اصفهان

  هزار و سیصد و هشتاد دريافت لوح تقدير اثر برگزيده از نخستين ساليانه

  نقاشي معاصر اصفهان

  هزار و سیصد و هشتاد و یک عضويت در هيات مديره انجمن هنرمندان نقاش اصفهان

  هزار و سیصد و هشتاد و یک نمايشگاه نقاشي در موزه هنرهاي معاصر اصفهان

  هزار و سیصد و هشتاد و دو رياست انجمن هنرمندان نقاش اصفهان1382

  هزار و سیصد و هشتاد و چهار نمايشگاه نقاشي درموزه معاصر اصفهان، گروه گدار

  هزار و سیصد و هشتاد و پنج نمايشگاه نقاشي در كوثر اصفهان

  هزار و سیصد و هشتاد و شش دی ماه نمایشگاه نقاشی وویدئو آرت در نقش خانه

  حوزه هنری اصفهان

  هزار و سیصد و هشتاد و هفت تالیف کتاب مکتب نقاشی صفویی اصفهان

  هزار و سیصد و هشتاد و هفت آبان نمایشگاه نقاشی و ویدو آرت در موزه معاصر

  اصفهان با عنوان پرواز

  هزار و سیصد و هشتاد و هشت تالیف کتاب مربی هنر کودک

  هزار و سیصد و هشتاد و نه انتخاب به عنوان مدرس نمونه ی کشوری

  هزار و سیصد ونو د- شهریو ر ماه- نمایش ویدئو آرت رویا در گالری آپادانای اصفهان

  دی ماه هزار و سیصد ونو د نمایشگاه نقاشی با عنوان گاه در گالری آپادانا- اصفهان

  شهریور هزار و سیصد و نودیک ا جرای پرفومنس گالری تکش اصفهان

  مهر هزار و سیصد و نودیک نمایشگاه کانوراتور گالری آپادانا اصفهان