• حمید رضا قمی نژاد
 • متولد اصفهان ۱۳۵۳

  مدارک تحصیلی

  فارغ التحصیل شیمی و مدیریت از دانشگاه اصفهان

  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی از دانشگاه تهران

  فعالیتها

  تدوین و چاپ کتابهای “خرقه سوخته و ولایت عشق” و مجموعه “خط اشرف الکتاب”

  از اساتید وی می توان استاد حبیب الله فضائلی در خط ثلث و غلامرضا وکیلی در خط نستعلیق و شکسته

  نام برد و نقاشی را نزد استاد علی حسن پور فرا گرفت

  وی تابحال در نمایشگاههای گروهی و انفرادی متعددی در اصفهان و قم شرکت نموده است.