• فروزان منتظری
 • فروزان منتظری

  متولد 1336 آبادان، ساکن اصفهان

  تحصیلات: لیسانس زبان فرانسه از دانشگاه اصفهان

  عضو انجمن نقاشان اصفهان

  فعالیت هنری:

  کارهای ارائه شده بخش کوچکی از مجموعه های نقاشی من است برای آنان که علاقمند به این هنر می باشند. و بیش از 20 سال است که پیگیر و با علاقه نقاشی را ادامه داده ام. ابعاد کارها 70*50 ، 23*21 ، 20*15 و بدون عنوان و ترکیب مواد می باشد.

  نمایشگاه فردی:

  1382 موزه هنرهای معاصر اصفهان

  1384 نقش خانه اصفهان، حوزه هنری

  1386 نقش خانه اصفهان، حوزه هنری

   

   

  نمایشگاه گروهی:

  نزدیک به 22 نمایشگاه گروهی در اصفهان، تهران، تبریز و قزوین شرکت کرده ام که تعدادی از آنها در زیر نوشته شده است:

  1) 10 نقاش نوگرای اصفهان – فرهنگسرای صبا تهران، 1382

  2) سومین سالیانه نقاشی معاصر اصفهان، 1382

  3) نمایشگاه هنرمندان نقاش اصفهان – فرهنگسرای بهمن تهران، 1383

  4) چهارمین سالیانه نقاشی معاصر اصفهان – موزه هنرهای معاصر اصفهان، 1382

  5) اولین همایش زنان هنرمند اصفهان – موزه هنرهای معاصر اصفهان 1384

  6) نمایشگاه گروه گدار، موزه هنرهای معاصر اصفهان 1384

  7) نمایشگاه هنر مفهومی، اصفهان 1385

  8) نمایشگاه گروه انجمن، حوزه هنری اصفهان 1386

  9) نمایشگاه انجمن نقاشان اصفهان، تبریز 1386