• داوود منصوری
  • متولد ۱۳۴۵ استان مرکزی

    فعالیت هنری خوشنویسی و نقاشی و نوازندگی سه تار. رشته تحصیلی لیسانس نقاشی. از محضر استادی چون منوچهر صفرزاده بهره فراوان برد. در حدود ۲۵ سال است که به این هنر همت گماشته.

    برپایی چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی در داخل و خارج از کشور.