• بهمن نیکو
 • متولد: تهران

  ساکن: تهران

  رشته تحصيلي: معماري داخلي

  پيشينه:

  65 نمايشگاه داخلي، خارجي، گروهي و انفرادي در گالري ها و موزه ها

  برنده مقام اول در اولين نمايشگاه بين المللي گل و گياه تهران

  مدرس دانشگاه در رشته گرافيک