• بهار رضانیا
  • بهار رضانیا
    دانش اموخته طراحی صنعتی
    هشت سال فعالیت هنری
    نمایشگاه گروهی art california در موزه دیانگ سانفرانسیسکو سپتامبر 2015
    نمایشگاه گروهی گالری ایده پارسی – تهران – ابان ۱۳۹۴