• اعظم خلفی
 • اعظم خلفی
  متولد 1365 اصفهان
  فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه هنر اصفهان سال 92
  دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر اصفهان
  مدرس طراحی و نقاشی در حوزه هنری اصفهان از سال 91
  نمایشگاه انفرادی در گالری نقش خانه اصفهان اردیبهشت 93
  شرکت در چند نمایشگاه گروهی (دو نمایشگاه گروهی در سال 90 و 91 در موزه هنرهای معاصر _ نمایشگاه گروهی در گالری آریای تهران سال 93_نمایشگاه گروهی نقاشی آذر ماه 94 در گالری آپادانا اصفهان)