• آمنه بدرالسماء
 • متولد: ۱۳۵۹ – شروع فعالیتهای حرفه ای: ۱۳۷۲

  اساتید: رضا بدرالسماء – پرواند نهاپطیان – مجید صادق زاده

  نمایشگاه ها:

  ۱۲ نمایشگاه انفرادی و بیش از ۱۰۰ نمایشگاه گروهی در ایران، فرانسه، ایتالیا، آلمان و سنگال

  فعالیت در شاخه های نقاشی، سفال، ترکیب سفال و نقاشی برای اولین بار

  ساخت ظروف سفالی باستانی شبیه سازی شده و نقاشی کودکان