• علیرضا آستانه
 • متولد ۱۳۶۱ اراک

  آغاز فراگیری خوشنویسی از سال ۱۳۷۲

  برگزاری نمایش­گاه خوشنویسی و خط ناخنی در فرهنگ­سرای آینه ۱۳۸۳

  شرکت در نمایش­گاه گروهی- منتخب آثار هنرمندان استان مرکزی- گالری ماندگار ۱۳۸۷

  شرکت در نمایشگاه- استادان بزرگ نستعلیق- موزه­ی هنرهای معاصر تهران ۱۳۸۷

  شرکت در نمایشگاه اساتید و هنرمندان نگارخانه­ی ماندگار- نگارخانه­ ی ماندگار ۱۳۸۸