• گالری داری هم هنر است هم صنعت
 • گالري داري هم هنر است هم صنعت
  گفتگو با ژیلا_منانی مدیر گالری آپادانا در سالروز تولدش “گالری داری هم هنر است و هم صنعت”
  (در تاریخ 17 خرداد 96 منتشر شده است)

 • آیین گذار – نمایشگاه سانفرانسیسکو
 • آیین گذار
  هدیه نوروزی گالری آپادانا به هنرمندان شهر اصفهان
  همکاری٬ شرکت و ارسال پنجاه اثر منتخب از هنرمندان اصفهان در نمایشگاه بین‌المللی آیین گذار آمریکا در شهر سانفرانسیسکو و برگزیده شدن آثار تعدادی از هنرمندان اصفهان در میان سیصدوپنجاه اثر ارسالی از سراسر جهان.
  اسامی هنرمندان انتخاب شده:
  اکبر میخک . سلیمان ساسون . تهمورث بهادرانی . عباس […]