• آیین گذار – نمایشگاه سانفرانسیسکو
  • 25 March, 2016 , 11:37 am
  • Rite of Passage

   آیین گذار
   هدیه نوروزی گالری آپادانا به هنرمندان شهر اصفهان
   همکاری٬ شرکت و ارسال پنجاه اثر منتخب از هنرمندان اصفهان در نمایشگاه بین‌المللی آیین گذار آمریکا در شهر سانفرانسیسکو و برگزیده شدن آثار تعدادی از هنرمندان اصفهان در میان سیصدوپنجاه اثر ارسالی از سراسر جهان.

   اسامی هنرمندان انتخاب شده:
   اکبر میخک . سلیمان ساسون . تهمورث بهادرانی . عباس میرزایی . رها محسنی کرمانشاهی . مریم راست‌قلم . مصطفی عمرانی . پرستو اسکندری . ژیلا منانی . مژگان رئیسی.

    • پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
     تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *
    • *
    • *
    • *