• گالری داری هم هنر است هم صنعت
    • 10 June, 2017 , 1:54 am
    • گالري داري هم هنر است هم صنعت
      گفتگو با ژیلا_منانی مدیر گالری آپادانا در سالروز تولدش “گالری داری هم هنر است و هم صنعت”
      (در تاریخ 17 خرداد 96 منتشر شده است)

        • پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
          تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *
        • *
        • *
        • *