• نمایشگاه آثار نقاشی جوزپینا بوزولو
  • ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ لغایت ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
  • Giuseppina-Buzzolo-poster