• نمایشگاه آثار نقاشی‌خط بهار رضانیا
  • ۰۵ شهریور ۱۳۹۵ لغایت ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
  • poster