• نمایشگاه آثار نقاشی الهه پورقدیری
  • ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ لغایت ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
  • elahe-pourghadiri-Poster