• سلیمان ساسون
 • سلیمان ساسون

  متولد ۱۳۲۴، اصفهان،

  نقاش، آرشیتکت،

  دارای فوق لیسانس معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، ۱۳۴۹

  نمایشگاه های نقاشی:

  ۱. نمایشگاه انفرادی در انجمن ایران و آمریکا ۱۳۴۳

  ۲. نمایشگاه انفرادی در انجمن ایران و آمریکا ۱۳۴۷

  ۳. نمایشگاه انفرادی در گالری سیحون تهران ۱۳۵۱

  ۴. نمایشگاه انفرادی در مرکز فرهنگی رادیو و تلویزیون ۱۳۵۲

  ۵. نمایشگاه انفرادی در جشن هنر و فرهنگ اصفهان ۱۳۵۵

  ۶. نمایشگاه انفرادی در مرکز فرهنگی رادیو و تلویزیون ۱۳۵۵

  ۷. نمایشگاه انفرادی در گالری سیحون تهران ۱۳۵۶

  ۸. نمایشگاه گروهی در مهمانسرای عباسی ۱۳۶۴

  ۹. نمایشگاه گروهی در کاخ هشت بهشت ۱۳۶۵

  ۱۰. نمایشگاه انفرادی در گالری کلاسیک اصفهان  ۱۳۷۰

  ۱۱. نمایشگاه انفرادی در گالری کلاسیک اصفهان ۱۳۷۰

  ۱۲. نمایشگاه انفرادی در گالری کلاسیک اصفهان ۱۳۷۴

  ۱۳. نمایشگاه انفرادی در نگارستان امام خمینی ۱۳۷۵

  ۱۴. نمایشگاه انفرادی در نگارخانه سبز تهران ۱۳۷۵

  ۱۵. نمایشگاه انفرادی در گالری هشت بهشت اصفهان ۱۳۷۷

  ۱۶. نمایشگاه گروهی در موزه هنرهای معاصر اصفهان ۱۳۷۸

  ۱۷. نمایشگاه گروهی در کشور چین (پکن) ۱۳۷۸

  ۱۸. نمایشگاه گروهی در کشور سوریه (چین) ۱۳۷۸

  ۱۹. نمایشگاه گروهی در کشور اردن (امان) ۱۳۷۸

  ۲۰. نمایشگاه گروهی در گالری هشت بهشت اصفهان ۱۳۷۸

  ۲۱. نمایشگاه گروهی در موزه هنرهای معاصر اصفهان ۱۳۷۹، نمایشگاه گفتگوی تمدنها، بخش اساتید

  ۲۲. نمایشگاه گروهی اولین نمایشگاه نقاشان معاصر اصفهان، موزه هنرهای معاصر اصفهان ۱۳۸۰

  ۲۳. نمایشگاه گروهی دومین نمایشگاه نقاشان معاصر اصفهان، موزه هنرهای معاصر اصفهان ۱۳۸۱

  ۲۴. نمایشگاه گروهی در کتابخانه مرکزی اصفهان (به نفع زلزله زدگان بم)، دیماه ۱۳۸۲

  ۲۵. نمایشگاه گروهی سومین نمایشگاه نقاشان معاصر اصفهان، موزه هنرهای معاصر اصفهان، بهمن ماه ۱۳۸۲

  ۲۶. نمایشگاه گروهی بمناسبت هفته میراث فرهنگی در کاخ نیاوران اردیبهشت ۱۳۸۳

  ۲۷. نمایشگاه گروهی هنرمندان اصفهان در فرهنگسرای بهمن تهران، مرداد ۱۳۸۳

  ۲۸. نمایشگاه گروهی اولین نمایشگاه بزرگ هنرمندان ایران، اکسپو ۸۳، تهران ۱۳۸۳

  ۲۹. نمایشگاه گروهی چهارمین نمایشگاه سالانه نقاشان معاصر اصفهان، موزه هنرهای معاصر اصفهان ۱۳۸۳

  ۳۰. نمایشگاه گروهی در نگارستان امام خمینی ۱۳۸۴

  ۳۱. نمایشگاه گروهی اولین نمایشگاه سال نقاشی معاصر اصفهان، موزه هنرهای معاصر اصفهان، اسفند ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۷

  ۳۲. نمایشگاه گروهی دومین نمایشگاه سال نقاشی معاصر اصفهان، موزه هنرهای معاصر اصفهان، اسفند ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۸

  ۳۳. نمایشگاه گروهی موزه هنرهای معاصر اصفهان فروردین ۱۳۸۸

  ۳۴. نمایشگاه انفرادی در گالری هشت بهشت اصفهان ۱۳۸۸

  ۳۵. نمایشگاه گروهی نقاشان معاصر اصفهان، گالری صبا، تهران، مهرماه ۱۳۸۹

  ۳۶. نمایشگاه گروهی انجمن هنرمندان نقاش اصفهان، خانه نقش اصفهان، فروردین ۱۳۹۰

  ۳۷. نمایشگاه گروهی در گالری سایه اصفهان، بهمن ۱۳۹۰

  ۳۸. نمایشگاه گروهی طراحی، گالری شیلا، تهران اسفند ۱۳۹۰

  ۳۹. نمایشگاه انفرادی، گالری آپادانا، اصفهان، دی ۱۳۹۱

   

 • سلیمان ساسون – اثر شماره ۴۶
 • سلیمان ساسون – اثر شماره ۴۵
 • سلیمان ساسون – اثر شماره ۴۴
 • سلیمان ساسون – اثر شماره ۴۳
 • سلیمان ساسون – اثر شماره ۴۲
 • سلیمان ساسون – اثر شماره ۴۱