• پرویز آقارخ
 • متولد اصفهان، ۱۳۴۲

  دارای مدرک ديپلم از هنرستان هنرهاي زيبای اصفهان و ليسانس انيميشن از ايتاليا.

  تدريس به صورت پاره وقت در حوزه هنري اصفهان و شرکت در 2 نمايشگاه جمعي و انفرادي در تهران و اصفهان.

 • پرویز آقارخ – اثر شماره ۱۱
 • پرویز آقارخ – اثر شماره ۱۰
 • پرویز آقارخ – اثر شماره ۹
 • پرویز آقارخ – اثر شماره ۸
 • پرویز آقارخ – اثر شماره ۷
 • پرویز آقارخ – اثر شماره ۶