• نوشین نفیسی
 • فعالیت در زمینه نقاشی و هنرهای جدید (چیدمان ،ویدئو آرت و هنر محیطی )
  13 نمایشگاه انفرادی نقاشی وچیدمان در اصفهان،تهران،لس آنجلس و هایدلبرگ (آلمان)
  بیش از50 نمایشگاه گروهی در ایران و کشورهای مختلف
  1370 تاسیس آموزشگاه هنری باران (کارگاه باران) و فعالیت مستمر آموزشی در آن
  مدرس و مسئول گروه هنر در موسسه رنگین کمان سپید(مرکز آموزشی ،فرهنگی مخصوص سالمندان )

 • نوشین نفیسی – اثر شماره ۲۰
 • نوشین نفیسی – اثر شماره ۱۹
 • نوشین نفیسی – اثر شماره ۱۸
 • نوشین نفیسی – اثر شماره ۱۷
 • نوشین نفیسی – اثر شماره ۱۶
 • نوشین نفیسی – اثر شماره ۱۵