• ناصر نورمحمدزاده
 • ناصر نور محمد زاده متولد ۱۳۳۲ تبریز

  فعالیت جدی در زمینه طراحی فرش و نقاشی از ۲۵ سالگی. شاگرد مرحوم استاد رسام عرب زاده و همکاری با آن استاد به مدت ۵ سال. آثار نورمحمد زاده که در زمره آبرنگ سازان توانمند کشورمان به حساب می آید تا کنون در ۱۰۰ نمایشگاه انفرادی و گروهی در داخل و خارج از کشور حضور موفق داشته است که اولین آنها در سال ۱۳۷۵ برگزار شد.

  او در حال حاضر به خلق تابلوهای آبرنگ و به تعلیم نقاشی اشتغال دارد.

   

 • ناصر نورمحمدزاده – اثر شماره ۱۶
 • ناصر نورمحمدزاده – اثر شماره ۱۵
 • ناصر نورمحمدزاده – اثر شماره ۱۴
 • ناصر نورمحمدزاده – اثر شماره ۱۳
 • ناصر نورمحمدزاده – اثر شماره ۱۲
 • ناصر نورمحمدزاده – اثر شماره ۱۱