• مرتضی نعمت اللهی
 • مرتضی نعمت الهی – مجسمه ساز

  متولد 1324 – اصفهان

  تحصیلات آکادمیک:

  فوق لیسانس زیباشناسی، دانشگاه سوربن- پاریس، ناتمام

  لیسانس مجسمه سازی، دانشکده هنرهای زیبا- تهران، 1349

  دیپلم مجسمه سازی، هنرستان هنرهای زیبا- اصفهان، 1345

  شرکت در چندین بینال و نمایشگاه های انفرادی و گروهی در تهران، پاریس و اصفهان

  چندین اثر فضای شهری در اصفهان، تهران و کرج

 • مرتضی نعمت اللهی – اثر شماره ۷
 • مرتضی نعمت اللهی – اثر شماره ۶
 • مرتضی نعمت اللهی – اثر شماره ۵
 • مرتضی نعمت اللهی – اثر شماره ۴
 • مرتضی نعمت اللهی – اثر شماره ۳
 • مرتضی نعمت اللهی – اثر شماره ۲