• محمد رضا شیروانی
 • گاهشناسی از زندگینامه محمد رضا شیروانی

  1326 تولد در اصفهان،کوی پشت مسجد ،نزدیک میدان نقش جهان

  1333 دبستان پهلوی که اکنون فضای سبز است ، روبه روی موزه ی هنرهای معاصر، ساختمان موزه در آن زمان محل استانداری اصفهان بود .

  1346 دیپلم ادبی از دبیرستان ادب و ورود به دانشکده ی ادبیات، همان سال آشنایی با استاد ابوالحسن نجفی و همکاری با جنگ اصفهان و چاپ اثرها در آن فصل نامه تا آخرین شماره ی آن، شماری یازده سال 1360

  1355-1356 نوشتن برنامه ای در معرفی متن های کهن فارسی برای رادیو که تهیه کننده ی آن استادجمشید تاجبخش بود.

  1360 اقامت در تهران و ویراستاری از جمله همکاری با انتشارات کتاب زمان، انتشارات پیشرو دهه ی چهل و پنجاه ،زیر نظر عبدالحسین آل رسول .

  1367-1371 کار در مرکز نشر دانشگاهی تهران در بخش فرهنگ فارسی زیر نظر استادان ابوالحسن نجفی و حسین معصومی همدانی .

  1370 چاپ چند شعر در مجموعه ی شعر به دقیقه ی اکنون ، برگرفته ای از شعر معاصر ایران، با همیاری فیروزه میزانی و احمد محیط .

  1374 ویراستار فنی کتاب نشانه ها و معاینه ی بالینی بیماری های قلب و عروق ، تألیف استاد دکتر علی اکبر توسلی، انتشارات آگاه، تهران .

  1376 بازگشت به اصفهان .

  1377 چاپ نخستین کتاب شعر با نام سیزده شعر ، نشر آگه و آبانگاه ، تهران

  برای برخی از نقد و بررسی ها درباره ی این کتاب نگاه کنید به :

  زبانی فاخر و موجز ، روزنامۀ آریا، شمارۀ 1744، اسفند 1377

  حسینی ، برهان الدین، پیکرهایی برسیزده شعر ، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، مهر 1380 .

  1379 دریافت لوح سپاس ویژه ی نوآوری در اولین نمایشگاه نقاشی گفتگوی تمدن ها، موزه هنرهای معاصر اصفهان .

  ویرایش کتاب تاریخ تئاتر دراصفهان ، تألیف ناصر کوشان ، ناشر آتروپات ، اصفهان ، پژوهشگر برگزیده ی مرکز هنرهای نمایشی ایران ، به مناسبت روز جهانی تئاتر، اسفند 1380 .

  1384 چاپ فرهنگ واژه شناسی فارسی ، نشرآگاه، تهران

  برای برخی از نقد و بررسی ها درباره ی این کتاب نگاه کنید به :

  آذرنگ ، عبدالحسین، بهترین کتاب سال، مجله ی نگاه نو، شمارۀ 68 بهمن 1384.

  ملکی ، منصور ، یادداشتی در معرفی کتاب فرهنگ واژه شناسی فارسی، مجله ی هنر پارسی، دوزبانه ، سال اول شماره ی دو 1384.

  ارجمند، جمشید، فرهنگی با ریشه ی بزرگ وحجم کوچک ، روزنامۀ اعتماد ملی، شمارۀ 472 ، مهر 1386.

  1385 میزگردی با مرتضی نعمت الهی، رضاشیروانی، برهان الدین حسینی، احمدی منزوی، زاون توکاسیان درباره ی کارهای تجسمی شیروانی، مجله ی هنر پارسی، سال اول شماره ی 7 سال 1385.

  1387 پژوهش و نگارش مقاله ای با دوست ارجمندم دکتر رضا پوده با عنوان :

  تناقض ها در تکوین سینمای ملی ایران ،یک نگاه کلی ، ترجمه به انگلیسی دکتر رضا پوده، چاپ شده در نشریه ی مطالعات ایرانی ، جلد 41 ، شماره 3 ، سال 2008

  ویراستار نشریه : هما کاتوزیان ، دانشگاه آکسفورد ، انگلستان

  چاپ کتاب شعر بلند چکامه ی سریانی و خواب ناگفته ی آن، انتشارات آگاه ، تهران

  برای برخی از نقد و بررسی ها درباره ی این کتاب نگاه کنید به :

  تراکمه، یونس ، چکامه ی سریانی و خواب ناگفتۀ آن ، روزنامه ی اعتماد ملی شمارۀ 938 ، خرداد 1388.

  عطار، حسین، چکامۀ سریانی و خواب ناگفته ی آن ، روزنامۀ اعتماد شماره ی 2012 ، مرداد 1388.

  1393 برگزاری نخستین نمایشگاه فردی، تکه چسبانی و پیکره ، گالری آپادانا، اصفهان.

 • محمد رضا شیروانی٬ اثر شماره ۵
 • محمد رضا شیروانی٬ اثر شماره ۴
 • محمد رضا شیروانی٬ اثر شماره ۳
 • محمد رضا شیروانی٬ اثر شماره ۲
 • محمد رضا شیروانی٬ اثر شماره ۱