• محمد موحدیان عطار
 • متولد ۱۳۲۸ اصفهان

  دیپلم ریاضی از دبیرستان ادب ۱۳۴۷

  دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۵۲

  دریافت درجه 2 هنری ا شورای ارزشیابی هنرمندان کشور ۱۳۷۰

  دریافت درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان ۱۳۸۰

  هنرآموز هنرستان هنرهای زیبا اصفهان و کارشناس هنرهای تجسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلام اصفهان از سال ۱۳۶۰

   

 • محمد موحدیان عطار – اثر شماره ۶
 • محمد موحدیان عطار – اثر شماره ۵
 • محمد موحدیان عطار – اثر شماره ۴
 • محمد موحدیان عطار – اثر شماره ۳
 • محمد موحدیان عطار – اثر شماره ۲
 • محمد موحدیان عطار – اثر شماره ۱