• محمد خلیلی
 • محمّد خلیلی – متولد 1342 ساوه
  میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد تربیت مدرس
  اساتیدی: جواد حمیدی ، جعفر روحبخش ، مهدی حسینی ، محمّد ابراهیم جعفری، . . .
  کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر
  نفر دوم کارشناسی ارشد رشته نقاشی سال 1386
  نفر دوم در رشته کاریکاتور استان اصفهان
  کارشناسی نقاشی از پردیس اصفهان ( دانشگاه هنر تهران )
  کارشناسی ارشد نقاشی از تربیت مدرس تهران
  نمایشگاه ها:
  1 – نگارخانه کلاسیک اصفهان 1369
  2 – گالری افرند تهران 1370
  3 – دومین سالیانه نقاشی اصفهان1381
  4 – سومین سالیانه نقاشی اصفهان 1382
  5 – شرکت در اولین نمایشگاه سال آثار نقاشی معاصر اصفهان ( موزه هنرهای معاصر اصفهان ) 1387
  6 – نگالرخانه والی ( تهران ) – انفرادي- 1388
  7 – موزه هنر های معاصر اصفهان – انفرادي – 1388
  8 – منتخب آثار نقاشي اساتيد دانشگاه سپهر – موزه هنرهاي معاصر اصفهان – 1389
  9 – گزيده ي آثار نقاشان معاصر اصفهان – مؤسسه فرهنگي هنري صبا ، تهران – 1389
  10 – گالري آپادانا – اصفهان – انفرادي – 1389
  11 – حوزه هنری اصفهان – گروهی – 1390
  12 – گالری آپادانا – اصفهان – گروهی -1391
  13 – گالری افرند -تهران- انفرادی-1391
  14 – گالری افرند-تهران-گروهی- 1392

 • محمد خلیلی – اثر شماره ۲۷
 • محمد خلیلی – اثر شماره ۲۶
 • محمد خلیلی – اثر شماره 24
 • محمد خلیلی – اثر شماره 23
 • محمد خلیلی – اثر شماره 22
 • محمد خلیلی – اثر شماره 21