• مجید کورنگ بهشتی
 • مجید کورنگ بهشتی متولد اصفهان1346

  لیسانس نقاشی

  نمایشگاه انفرادی

  خانه عکاسان تهران 1377

  گالری افرند 1378

  خانه عکاسان تهران 1379

  مجتمع فرهنگی هنری تهران 1379

  گالری برگ تهران1380

  گالری کلاسیک اصفهان 1380

  خانه هنرمندان تهران 1382

  موزه هنر های معاصر اصفهان 1383

  نقش خانه اصفهان 1384

  موزه هنر های معاصر اصفهان 1386

  موزه هنر های معاصر تهران هیچستان (چشم درون)1387

  گالری راه ابریشم (تندیس ها)1388

  گالری طراحان آزاد (خوابگرد ) 1389

  گروهی

  مونتابارناس فرانسه ( نگاه ایرانی)2005

  نمایشگاه جاری در ایالت های امریکا (نقره ایرانی)2008- 2004

  موزه مدرن فرایبورگ المان(ایران داد کام) 2006

  نمایشگاه گروهی ونیز ایتالیا 2007

  گالری پاریس speos (صدای دیدن) 2009

  Breakfast in Tehran Frameless Gallery, 2011

  گالریFreies Museum Berlin- 2011

  هفت هنر تهران (گفتگوی شعر و عکس ) 1386

  کتاب ها

  وسعت بی وازه

  از نقش نگار در و دیوار شکسته

  مسیرهای مکعبی آماده انتشار ( نشر نظر)

  جوایز

  نفر اول دهمین دوسالانه عکس ایران( بخش خلاقه)1385 نفر سوم نقاشی گفتگوی تمدن ها 1380

 • مجید کورنگ بهشتی – اثر شماره ۳۳
 • مجید کورنگ بهشتی – اثر شماره ۳۲
 • مجید کورنگ بهشتی – اثر شماره ۳۱
 • مجید کورنگ بهشتی – اثر شماره ۳۰
 • مجید کورنگ بهشتی – اثر شماره ۲۹
 • مجید کورنگ بهشتی – اثر شماره ۲۸