• محمود سمندریان
 • محمود سمندریان متولد ۱۳۴۲ اصفهان

  دیپلم نقاشی هنرستان هنرهای زیبا اصفهان. لیسانس دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران- فوق لیسانس تصویرسازی. جایزه دوم بینال تهران ۱۳۷۲- جایزه اول نمایشگاه گل شهرداری تهران ۱۳۷۳. جایزه دوم افتتاح موزه فلسطین ۱۳۸۷. تألیف کتاب طراحی ۲ آموزش و پرورش. مدرس رشته های هنرهای تجسمی دانشگاه تهران، هنرهای زیبا و آموزشگاه های شخصی. داور جشنواره های هنری، انتشار آلبوم نقاشی های سال ۸۰ تا ۸۴، انتشارات نگار.

   

 • محمود سمندریان – اثر شماره ۱۹
 • محمود سمندریان – اثر شماره ۱۸
 • محمود سمندریان – اثر شماره ۱۷
 • محمود سمندریان – اثر شماره ۱۶
 • محمود سمندریان – اثر شماره ۱۵
 • محمود سمندریان – اثر شماره ۱۴