• لیلیانا اُمارینو
  • graduated in art school in Rome, specializing in advertising graphics and posters. Artist of contemporary art.

  • لیلیانا اُمارینو – اثر شماره ۱۶
  • لیلیانا اُمارینو – اثر شماره ۱۵
  • لیلیانا اُمارینو – اثر شماره ۱۴
  • لیلیانا اُمارینو – اثر شماره ۱۳
  • لیلیانا اُمارینو – اثر شماره ۱۲
  • لیلیانا اُمارینو – اثر شماره ۱۱