• جاوید طباطبایی
 • دیپلم گرافیک

  هفت نمایشگاه انفرادی در تهران و اصفهان

  هشت نمایشگاه گروهی

  برگزیده چهره های نام آشنای هنر ایران

  چاپ اثر در کتاب آثار نقاشان معاصر اصفهان

  و فعالیت در کشورهای کویت، قبرس و ترکیه

   

 • جاوید طباطبایی – اثر شماره ۱۴
 • جاوید طباطبایی – اثر شماره ۱۳
 • جاوید طباطبایی – اثر شماره ۱۲
 • جاوید طباطبایی – اثر شماره ۱۱
 • جاوید طباطبایی – اثر شماره ۱۰
 • جاوید طباطبایی – اثر شماره ۹