• حسین هادی پور
 • حسین هادی پور

  متولد ۱۳۴۹

  لیسانس عکاسی، ممتاز خوشنویسی، مبتکر برگزیده جشنواره خوارزمی

  آغاز فعالیت آموزشی ۱۳۶۳

  ۲۳ سال تدریس هنرهای تجسمی

  ۱۲ سال تدریس کنکور هنر

  شرکت در ۲۴ نمایشگاه فردی و ۲۶ نمایشگاه گروهی

  چاپ آثار، مدرس انجمن هنرهای تجسمی، خوشنویسان، سینمای جوان، هنرستان، آموزشگاههای آزاد، دانشگاه هنر و علمی کاربردی

   

 • حسین هادی پور – اثر شماره ۱۹
 • حسین هادی پور – اثر شماره ۱۸
 • حسین هادی پور – اثر شماره ۱۷
 • حسین هادی پور – اثر شماره ۱۶
 • حسین هادی پور – اثر شماره ۱۵
 • حسین هادی پور – اثر شماره ۱۴