• حجت خواجوی
 • متولد ۱۳۶۱ اصفهان

  بهره گیری از محضر استاد سیامک عزمی و استاد افضلی فر

  شرکت در نمابشگاه گروهی ایماژ در سال ۱۳۸۶، حوزه هنری اصفهان

  شرکت در نمابشگاه گروهی حجاب و انتخاب اثر برگزیده در این نمایشگاه در سال ۱۳۸۶ مجتمع فرهنگی فرشچیان

  شرکت در نمایشگاه گروهی در اسفندماه ۱۳۸۶، نگارخانه آپادانا

  شرکت در نمایشگاه بزرگ آثار هنری تهران Art Expo در سال ۱۳۸۷

  شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشان ایماژ در سال ۱۳۸۷، حوزه هنری اصفهان

  شرکت در نمایشگاه گروهی آثار منتخب اصفهان در اردیبهشت ۱۳۸۸، نگارخانه آپادانا

  شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشان ایماژ در مهرماه ۱۳۸۸، خانه نقش

  برگزاری نمایشگاه انفرادی در دی ماه ۱۳۸۸، خانه نقش

  برگزاری نمایشگاه انفرادی در اردیبهشت ۱۳۸۹، نگارخانه کوثر

 • حجت خواجوی – اثر شماره ۱۰
 • حجت خواجوی – اثر شماره ۹
 • حجت خواجوی – اثر شماره ۸
 • حجت خواجوی – اثر شماره ۷
 • حجت خواجوی – اثر شماره ۴
 • حجت خواجوی – اثر شماره ۳