• فرامرز مختارپور
 • – اساتید: اخباری و تحت تاثیر استاد كاتوزیان- محسنی و . . . قرار گرفته‌اند

  – 30 سال سابقه فعالیت هنر نقاشی را دارند.

  – در دوران دانش‌آموزی مقام اول استانی و مقام دوم كشوری را در سال 1355 كسب نموده‌اند

  – برگزاری نمایشگاه نقاشی رنگ و روغن و آبرنگ، مشهد، گالیران، سال 1368

  – برگزاری نمایشگاه نقاشی رنگ و روغن و آبرنگ، مشهد، نگارخانه میرك، سال 1378

  – برگزاری نمایشگاه نقاشی رنگ و روغن و آبرنگ، تهران، نگارخانه نقش جهان، سال 1379

  – برگزاری نمایشگاه نقاشی رنگ و روغن و آبرنگ، مشهد، نگارخانه میرك، سال 1382

  – برگزاری نمایشگاه نقاشی رنگ و روغن و آبرنگ، تهران، نگارخانه نقش جهان، سال 1382

  – برگزاری نمایشگاه نقاشی رنگ و روغن و آبرنگ، تهران، نگارخانه نقش جهان ، سال 1384

  – شركت در چندین نمایشگاه گروهی در مشهد و تهران

 • فرامرز مختارپور – اثر شماره ۱۰
 • فرامرز مختارپور – اثر شماره ۹
 • فرامرز مختارپور – اثر شماره ۸
 • فرامرز مختارپور – اثر شماره ۷
 • فرامرز مختارپور – اثر شماره ۶
 • فرامرز مختارپور – اثر شماره ۵