• الهه پورقدیری
 • الهه پورقدیری
  متولد سال 1368 در اصفهان
  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه اصفهان
  بیش از 5 سال فعالیت در زمینه طراحی و نقاشی

 • الهه پورقدیری – اثر شماره ۴
 • الهه پورقدیری – اثر شماره ۳
 • الهه پورقدیری – اثر شماره ۲
 • الهه پورقدیری – اثر شماره ۱