• الهه پورقدیری
  • الهه پورقدیری
    متولد سال 1368 در اصفهان
    مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه اصفهان
    بیش از 5 سال فعالیت در زمینه طراحی و نقاشی