• بهار رضانیا
 • بهار رضانیا
  دانش اموخته طراحی صنعتی
  هشت سال فعالیت هنری
  نمایشگاه گروهی art california در موزه دیانگ سانفرانسیسکو سپتامبر 2015
  نمایشگاه گروهی گالری ایده پارسی – تهران – ابان ۱۳۹۴

 • بهار رضانیا – اثر شماره ۴
 • بهار رضانیا – اثر شماره ۳
 • بهار رضانیا – اثر شماره ۲
 • بهار رضانیا – اثر شماره ۱