• علی قطبی
 • علی قطبی متولد ۱۳۵۳

  فارغ التحصیل هنرستان هنر های زیبا ۱۳۷۲.

  فارغ التحصیل در رشته هنرهای تجسمی ۱۳۷۶.

  فارغ التحصیل در رشته روانشناسی ۱۳۸۶.

  برگزاری8 نمایشگاه انفرادی و بیش از 50 نمایشگاه گروهی

 • علی قطبی – اثر شماره ۳۰
 • علی قطبی – اثر شماره ۲۹
 • علی قطبی – اثر شماره ۲۸
 • علی قطبی – اثر شماره ۲۷
 • علی قطبی – اثر شماره ۲۵
 • علی قطبی – اثر شماره ۲۴