• آیین گذار – نمایشگاه سانفرانسیسکو
 • آیین گذار
  هدیه نوروزی گالری آپادانا به هنرمندان شهر اصفهان
  همکاری٬ شرکت و ارسال پنجاه اثر منتخب از هنرمندان اصفهان در نمایشگاه بین‌المللی آیین گذار آمریکا در شهر سانفرانسیسکو و برگزیده شدن آثار تعدادی از هنرمندان اصفهان در میان سیصدوپنجاه اثر ارسالی از سراسر جهان.
  اسامی هنرمندان انتخاب شده:
  اکبر میخک . سلیمان ساسون . تهمورث بهادرانی . عباس […]

 • مردی که نمی‌خواست غلط بنویسد؛ درگذشت
 • | مردی که نمی‌خواست غلط بنویسد؛ درگذشت |
  او زمانی گفته بود: “در دورانی که به زبان فارسی بی‌توجهی شده و رادیو تلویزیون و
  اینترنت به نوشتن آسیب بسیاری رسانده، به گونه‌ای که جوان امروز به نوشتن بی‌توجه شده است‌، این وظایف ویراستاران است که برای درست‌نویسی زبان راهی پیدا کنند.”
  نجفی که خود ویراستاری زبردست بود، حاصل […]